ЈАВНЕ НАБАВКЕ

.

Приказ # 
Наслов
ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА СРПСКИ ИТЕБЕЈ И ХЕТИН, III-04-404-1-8-2020
ДЕПОНОВАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА, III-04-404-1-7-2020
НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, III-04-404-1-6-2020
ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ У СВИМ НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА, III-04-404-1-5-2020
УСЛУГЕ ХВАТАЊА И ЗБРИЊАВАЊА ПАСА ЛУТАЛИЦА И ОДНОШЕЊЕ АНИМАЛНОГ ОТПАДА, III-04-404-1-4-2020
АНГАЖОВАЊЕ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ, III-04-404-1-3-2020
УСЛУГЕ ПРУЖАЊА ПОМОЋИ У КУЋИ СТАРИМ И ИЗНЕМОГЛИМ ЛИЦИМА (ГЕРОНТО ДОМАЋИЦЕ), III-04-404-1-2-2020
НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ - ЈЕДИНСТВЕНО УПРАВНО МЕСТО, III-04-404-1-37-2019
УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА ЗА ПОТРЕБЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ УПРАВНОГ МЕСТА, III-04-404-1-36-2019
ИЗГРАДЊА ПРОСТОРИЈЕ ЗА ИСПРАЋАЈ НА МЕСНОМ ГРОБЉУ У МЕЂИ И ЗАВРШЕТАК ПРОСТОРИЈЕ ЗА ИСПРАЋАЈ НА МЕСНОМ ГРОБЉУ У ЧЕСТЕРЕГУ, III-04-404-1-35-2019