СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА (ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА) У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА - 4.9.2023. године

Текст јавног позива можете преузети ОВДЕ

Пријавни формулар - Прилог 1 можете преузети ОВДЕ

Изјаву о прихватању свих услова наведених у Јавном позиву - Прилог 2 можете преузети  ОВДЕ

Информацију о потребној техничкој документацији - Прилог 3 можете преузети ОВДЕ

Контролну листу плана за управљање животном средином и социјалним питањима - Прилог 4 можете преузети ОВДЕ

 

ПРЕДЛОГ КОНАЧНЕ ЛИСТЕ - ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ, ПОРОДИЧНИХ КУЋА, СТАНОВА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА, 2022. година

ЗАМЕНA СПОЉНИХ ПРОЗОРА И ВРАТА И ДРУГИХ ТРАНСПАРЕНТНИХ ЕЛЕМЕНАТА ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА СА ОДГОВАРАЈУЋИМ ТЕРМИЧКИМ СВОЈСТВИМА ПРЕМА НЕГРЕЈАНИМ ПРОСТОРИЈАМА, ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ

Предлог коначне листе можете преузети ОВДЕ

ПОСТАВЉАЊЕ И НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ТЕРМИЧКУ ИЗОЛАЦИЈУ ЗИДОВА, ПОДОВА НА ТЛУ И ОСТАЛИХ ДЕЛОВА ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА ПРЕМА НЕГРЕЈАНОМ ПРОСТОРУ, ОСИМТЕРМИЧКЕ ИЗОЛАЦИЈЕ ЗА ТАВАНИЦУ И ИСПОД КРОВНОГ ПОКРИВАЧА ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ

Предлог коначне листе можете преузети ОВДЕ

НАБАВКА И ИНСТАЛАЦИЈА КОТЛОВА НА ПРИРОДНИ ГАС, ГРЕЈАЧA ПРОСТОРА, ИЛИ ЗАМЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ ГРЕЈАЧА ПРОСТОРА (КОТАО ИЛИ ПЕЋ) ЕФИКАСНИЈИМ, ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ

Предлог коначне листе можете преузети ОВДЕ

НАБАВКА И ИНСТАЛАЦИЈА КОТЛОВА НА ПРИРОДНИ ГАС, ГРЕЈАЧA ПРОСТОРА, ИЛИ ЗАМЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ ГРЕЈАЧА ПРОСТОРА (КОТАО ИЛИ ПЕЋ) ЕФИКАСНИЈИМ, ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ  
ЗАМЕНА ПОСТОЈЕЋЕ ИЛИ УГРАДЊА НОВЕ ЦЕВНЕ МРЕЖЕ, ГРЕЈНИХ ТЕЛА-РАДИЈАТОРА И ПРАТЕЋЕГ ПРИБОРА ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ

Предлог коначне листе можете преузети ОВДЕ

НАБАВКА И ИНСТАЛАЦИЈА КОТЛОВА НА БИОМАСУ (ДРВНИ ПЕЛЕТ, БРИКЕТ, СЕЧКА), ГРЕЈАЧA ПРОСТОРА, ИЛИ ЗАМЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ ГРЕЈАЧА ПРОСТОРА (КОТАО ИЛИ ПЕЋ) ЕФИКАСНИЈИМ, ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ

Предлог коначне листе можете преузети ОВДЕ

Подносиоци пријава имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању прелиминарне листе у року од 3 (три) дана од дана објављивања, а приговор могу поднети комисији у року од 8 (осам) дана од дана објављивања исте. 

Број II-401-24/2022-7
14.11.2022. година                                                                                                          
                                                                                                Председник комисије за реализацију мера енергетске санације
                                                                                                                                                               Предраг Лучић с.р.

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА - ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ, ПОРОДИЧНИХ КУЋА, СТАНОВА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА, 2022. година

ЗАМЕНA СПОЉНИХ ПРОЗОРА И ВРАТА И ДРУГИХ ТРАНСПАРЕНТНИХ ЕЛЕМЕНАТА ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА СА ОДГОВАРАЈУЋИМ ТЕРМИЧКИМ СВОЈСТВИМА ПРЕМА НЕГРЕЈАНИМ ПРОСТОРИЈАМА, ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ

Прелиминарну ранг листу можете преузети ОВДЕ

 

ПОСТАВЉАЊЕ И НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ТЕРМИЧКУ ИЗОЛАЦИЈУ ЗИДОВА, ПОДОВА НА ТЛУ И ОСТАЛИХ ДЕЛОВА ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА ПРЕМА НЕГРЕЈАНОМ ПРОСТОРУ, ОСИМТЕРМИЧКЕ ИЗОЛАЦИЈЕ ЗА ТАВАНИЦУ И ИСПОД КРОВНОГ ПОКРИВАЧА ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ

Прелиминарну ранг листу можете преузети ОВДЕ

 

НАБАВКА И ИНСТАЛАЦИЈА КОТЛОВА НА ПРИРОДНИ ГАС, ГРЕЈАЧA ПРОСТОРА, ИЛИ ЗАМЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ ГРЕЈАЧА ПРОСТОРА (КОТАО ИЛИ ПЕЋ) ЕФИКАСНИЈИМ, ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ

Прелиминарну ранг листу можете преузети ОВДЕ

 

НАБАВКА И ИНСТАЛАЦИЈА КОТЛОВА НА ПРИРОДНИ ГАС, ГРЕЈАЧA ПРОСТОРА, ИЛИ ЗАМЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ ГРЕЈАЧА ПРОСТОРА (КОТАО ИЛИ ПЕЋ) ЕФИКАСНИЈИМ, ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ  
ЗАМЕНА ПОСТОЈЕЋЕ ИЛИ УГРАДЊА НОВЕ ЦЕВНЕ МРЕЖЕ, ГРЕЈНИХ ТЕЛА-РАДИЈАТОРА И ПРАТЕЋЕГ ПРИБОРА ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ

Прелиминарну ранг листу можете преузети ОВДЕ

 

НАБАВКА И ИНСТАЛАЦИЈА КОТЛОВА НА БИОМАСУ (ДРВНИ ПЕЛЕТ, БРИКЕТ, СЕЧКА), ГРЕЈАЧA ПРОСТОРА, ИЛИ ЗАМЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ ГРЕЈАЧА ПРОСТОРА (КОТАО ИЛИ ПЕЋ) ЕФИКАСНИЈИМ, ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ

Прелиминарну ранг листу можете преузети ОВДЕ

 

Подносиоци пријава имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању прелиминарне листе у року од 3 (три) дана од дана објављивања, а приговор могу поднети комисији у року од 8 (осам) дана од дана објављивања исте. 

Број II-401-24/2022-6
19.09.2022. година                                                                                                          
                                                                                                Председник комисије за реализацију мера енергетске санације
                                                                                                                                                               Предраг Лучић с.р.

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ, ПОРОДИЧНИХ КУЋА, СТАНОВА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ - 2022. ГОДИНА

  • Текст јавног позива можете преузети ОВДЕ
  • Пријавни формулар - Прилог 1 можете преузети  ОВДЕ
  • Листу привредних субјеката изабраних на основу Јавног позива за привредне субјекте општине Житиште можете преузети ОВДЕ
  • Изјаву о члановима домаћинства можете преузети ОВДЕ
  • Изјаву - сагласност можете преузети ОВДЕ
  • Прилог 4 можете преузети ОВДЕ
  • Прилог 5 можете преузети ОВДЕ