ОБРАСЦИ ЗА ЛОКАЛНЕ ИЗБОРЕ 2016

ОБРАЗАЦ ЖСО ИЛ 2016

ОБРАЗАЦ ЖСО 1 - ПОТВРДА О ИЗБОРНОМ ПРАВУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - канцеларија бр. 31, Општинска управа Житиште

ОБРАЗАЦ ЖСО 2ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ КАНДИДАТУРЕ ЗА ОДБОРНИКА У СО ЖИТИШТЕ

ОБРАЗАЦ ЖСО 3ПОТВРДА О ПРЕБИВАЛИШТУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКА У СО ЖИТИШТЕ

ОБРАЗАЦ ЖСО 4САГЛАСНОСТ НОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ У СО ЖИТИШТЕ

ОБРАЗАЦ ЖСО 5 - ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

ОБРАЗАЦ ЖСО 6 - ИЗЈАВА БИРАЧА О ПОДРЖАВАЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ У СО ЖИТИШТЕ

ОБРАЗАЦ ЖСО 7 - СПИСАК БИРАЧА КОЈИ ПОДРЖАВАЈУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ У СО ЖИТИШТЕ

ОБРАЗАЦ ЖСО П - ПОТВРДА О ПРЕДАЈИ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА 

ОБРАЗАЦ ЖСО О - ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ И ПОДНОШЕЊЕ АКАТА 

ОБРАЗАЦ ЖСО ОПП - ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ЛИЦА ОДРЕЂЕНА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОТПИСА БИРАЧА