updated 11:09 AM UTC, Aug 26, 2022

Просторни план

Просторни план - графички део

Просторни план општине Житиште

Намена површина
Мрежа насеља
Туризам и заштита простора
Карта спровођења

 

Просторни план насеља општине Житиште

Банатски Двор - намена површина, инфраструктура

Банатско Карађорђево - намена површина, инфраструктура

Банатско Вишњићево - намена површина, инфраструктура

Честерег- намена површина, инфраструктура

Хетин - намена површина, инфраструктура

Међа - намена површина, инфраструктура

Нови Итебеј - намена површина, инфраструктура

Равни Тополовац - намена површина, инфраструктура

Српски Итебеј - намена површина, инфраструктура

Торда - намена површина, инфраструктура

Торак - намена површина, инфраструктура, хидроинфраструктура

 

Adidas footwear | Air Jordan XXX1 31 Colors, Release Dates, Photos , Gov