ПОСЛОВИ ПИСАРНИЦЕ, ПРИЈЕМНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ И АРХИВЕ

Биљана Киш

Пријемна канцеларија - приземље

Контакт 023/ 821 050 локал 122

 

ОПИС ПОСЛОВА:

Прима службену пошту и пошту на име, отвара и разврстава, класификује; заводи предмете у картице и доставне књиге, доставља их поступајућим одељењима и референтима; прати роковник; евидентира дневну пошту и доставу; распоређује пошту за експедовање; отвара и шаље пошту и води евиденцију; прима странке;  врши преузимање и предају пошиљки на пошти; архивира предмете пристигле од референата и одлаже их у просторију за чување предмета;  израђује листу регистратурског материјала, одлаже их и чува архивску грађу до излучивања у Историјски архив; прати прописе из области које покрива ЗУП; сачињава извештаје о кретању предмета првостепеног поступка;  обавља послове овере потписа, рукописа и преписа и архиве;обавља друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Општинске управе или руководиоца Одељења; за свој рад одговара руководиоцу одељења и начелнику Општинске управе.

Временска прогноза

Sunny

10°C

Житиште

Sunny

Humidity: 54%

Wind: 28.97 km/h

  • Rain
    23 Apr 2017 11°C 4°C
  • Mostly Sunny
    24 Apr 2017 15°C 1°C