Послови административно техничког секретара и дактилографа

ПОСЛОВИ АДМИНИСТРАТИВНО –ТЕХНИЧКОГ СЕКРЕТАРА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ, ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Драгица Стојисављевић

Канцеларија 58

Контакт 023/821 050 локали 101 и 116

 ОПИС ПОСЛОВА:

Прима странке које се обраћају председнику и заменику председника општине; прима пошту за председника општине и уручује је; заказује састанке, води роковник састанака; успоставља телефонске везе; израђује на рачунару дописе за потребе председника, заменика председника, помоћника председника општине и начелника општинске управе; по потреби послужује госте; обавља и друге послове из домена протокола, води у рукопису записнике са седнице општинског већа и израђује их на рачунару; води потребне евиденције за потребе рада општинског већа; као и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе; за свој рад одговара руководиоцу одељења и начелнику општинске управе

            

ДАКТИЛОГРАФ – АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИКПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗАМЕНИКА ПРЕДНИКА ОПШТИНЕ, ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Драгана Шево

Канцеларија 58

Контакт 023/821 050 локали 101 и 116

ОПИС ПОСЛОВА:

Обавља дактилографске послове – куцање текстова на рачунару из рукописа или по диктату за потребе председника општине, заменика председника општине, помоћнике председника и начелника општинске управе; води потребне евиденције за потребе и по налогу председника општине и начелника општинске управе; по потреби прима странке, послужује госте и обавља друге протоколарне послове; обавља друге административно – техничке послове за потребе председника општине, заменика општине, помоћника председника и начелника општинске управе; врши и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе; за свој рад одговара руководиоцу одељења и начелнику општинске управе

Временска прогноза

Cloudy

11°C

Житиште

Cloudy

Humidity: 90%

Wind: 22.53 km/h

  • Showers
    22 Jun 2018 22°C 11°C
  • Scattered Showers
    23 Jun 2018 20°C 10°C