updated 2:20 PM UTC, Jun 29, 2017

Инспектор за заштиту животне средине

Слободанка Радојчић

Канцеларија 51 - други спрат

Контакт 023/821 050 локал 131

ОПИС ПОСЛОВА:

Врши надзор над применом Закона о заштити животне средине, Закона о поступању са отпадним материјама, Закона о процени утицаја на животну средину, Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине и учествује у изради програма Фонда за екологију; припрема решења, налаже мере и стара се за њихово спровођење; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, односно кривичне пријаве и пријаве за привредни преступ;  сарађује са републичким инспекцијама и другим органима и организацијама у циљу ефикаснијег обављања инспекцијског надзора; води прописане евиденције за рад инспекције;  припрема  извештаје за Скупштину општине, Општинско веће и надлежне органе аутономне покрајине и органе Републике; обавља и друге послове утврђене законом; као друге послове по налогу руководиоца Одељења и начелника Оштинске управе;за свој рад одговара руководиоцу одељења и начелнику Општинске управе.

 

 

Временска прогноза

Mostly Sunny

31°C

Житиште

Mostly Sunny

Humidity: 35%

Wind: 22.53 km/h

  • Scattered Showers
    29 Jun 2017 33°C 23°C
  • Sunny
    30 Jun 2017 34°C 20°C