НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, III-04-404-1-6-2020

4.2.2020.

На основу члана 62. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке  за јавну набавку – "Електрична енергија".

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: