updated 8:43 AM UTC, Jan 22, 2019

РЕКОНСТРУКЦИЈА ПЕШАЧКИХ СТАЗА У ДЕДА-ЈОЦКОВОМ ПАРКУ У ЖИТИШТУ, III-04-404-1-33-2018

21.01.2019

На основу члана 108. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 68/2015),  Општина Житиште објављује:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

28.12.2018

На основу члана 36. и 62. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке  за јавну набавку – "Реконструкција пешачких стаза у Деда-Јоцковом парку у Житишту"

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: