www.zitiste.rs

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Info
JAVNI KONKURS PDF Štampa El. pošta
ponedeljak, 14 maj 2012 16:54

NIS a.d. Novi Sad u saradnji sa lokalnim samoupravama poziva Vas da učestvujete na konkursu pod nazivom „Šansa za sve“ koji će Vam pružiti priliku da ostvarite svoje ciljeve. Javni konkurs za dodelu finansijskih sredstava za potrebe realizacije projekata iz oblasti sporta, kulture, ekologije, nauke kao i socijalnih i humanitarnih projekata, koji će se realizovati na teritorijama Novog Sada, Pančeva, Zrenjanina, Kikinde, Novog Bečeja, Kanjiže, Žitišta i Niša do 31.12.2012. godine.

1. ŠTA PODRŽAVAMO?

U cilju unapređenja saradnje sa lokalnim zajednicama u kojima poslujemo, unapređenja javnog interesa, u duhu odgovornog korporativnog ponašanja i potrebe povezivanja lokalne zajednice i značajnih privrednih subjekata, a radi unapređenja života u istoj, spremni smo da pružimo podršku projektima koji su u skladu sa osnovnim principima pružanja dobrotvorne i sponzorske pomoći u sledećim oblastima:

Energija sporta – promocija sporta i zdravog načina života,

Kultura bez granica – podrška kulturnim institucijama i manifestacijama koji su od lokalnog, nacionalnog i međunarodnog značaja,

Razvoj nauke i talenata – podrška razvoju naučnog potencijala, istraživanja, naučnih otkrića, kao i razvoju talentovanih đaka i studenata,

Humanitarni projekti – usmereni na pomoć i podršku ugroženim kategorijama stanovništva, pomoć nastradalima, organizacijama i udruženjima koja imaju dobre ideje, ali nedostatak sredstava,

Ekološki projekti – projekti od javnog interesa, koji doprinose unapređenju stanja u oblasti zaštite životne sredine.

2. PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća imaju

registrovane nevladine organizacije,

udruženja građana,

humanitarne organizacije,

neformalne grupe i institucije,

fondovi,

fondacije,

društvene organizacije i

pojedinci-mladi talenti i dr.

3. KRITERIJUMI

Jedna organizacija može prijaviti samo jedan projekat.

Projekat kojim se konkuriše treba da je kratkoročan i sve projektne aktivnosti potrebno je završiti do 31.12.2012. godine.

Projektni ciljevi odgovaraju prioritetima ovog konkursa izloženim u tački 1.

Budžet je u skladu sa projektnim aktivnostima i definisan na realnim osnovama.

Projekat se realizuje isključivo na području Republike Srbije, odnosno teritorija Novog Sada, Pančeva, Zrenjanina, Kikinde, Novog Bečeja, Kanjiže, Žitišta i Niša.

U definisanom roku dostavljen u potpunosti popunjen obrazac za prijavljivanje.

U razmatranje se neće uzimati projekti koji podrazumevaju finansiranje:

Aktivnosti političkih stranaka i sličnih organizacija i grupa

Aktivnosti verskih i religijskih grupacija

Pojedinačne molbe koje se odnose na putovanja u zemlji ili inostranstvu, studije, učešće na konferencijama i sl.

Troškove smeštaja i ishrane za pojedince ili grupe

Aktivnosti koje se već finansiraju iz nekog drugog projekta

U okviru ovog konkursa neće se podržati pojedinačni događaji, kao što su okrugli stolovi, koncerti, godišnjice, izleti, objavljivanje knjiga, brošura, časopisa i slično.

4. ROKOVI

Konkurs je otvoren od 14. maja do 01. juna 2012. godine.

Rezultati konkursa biće objavljeni od 11. do 22. juna 2012. godine na www.nis.rs.

Krajnji rok za podnošenje prijava je: 01. jun 2012. godine do 12 časova.

Realizacija projekta – sve projektne aktivnosti je neophodno završiti do 31.12.2012. godine.

Najkasnije dva meseca nakon realizacije projekta nosioci projekata su u obavezi da podnesu Izveštaj o realizaciji projektnih aktivnosti i utrošenim finansijskim sredstvima.

5. NAČIN DODELE I KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA ODABRANE PROJEKTE

O pristiglim projektima odlučuje posebna Komisija sastavljena od predstavnika NIS-a i predstavnika konkretne lokalne zajednice na koju se projekat odnosi. Za svaki pojedinačni projekat potpisuje se ugovor, kojim se uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana, a naročito: utvrđen predmet projekta, rok u kome se projekat realizuje, konkretne obaveze ugovornih strana, način obezbeđenja i prenosa sredstava, instrumente obezbeđenja za slučaj nenamenskog trošenja sredstava obezbeđenih za realizaciju projekta, odnosno za slučaj neizvršenja ugovorne obaveze – predmeta projekta i slično.

Ugovorom se mogu odrediti i druga pitanja koja su od značaja za realizaciju projekta.

Sredstva koja se odobre za realizaciju projekta jesu namenska sredstva i mogu da se koriste isključivo za realizaciju konkretnog projekta i u skladu sa ugovorom koji se zaključuje između NIS a.d. Novi Sad i nosioca projekta.

6. NAČIN OBJAVLJIVANJA REZULTATA

Lista izabranih projekata će biti objavljena na sajtu www.nis.rs i sajtovima lokalnih samouprava (Novog Sada, Pančeva, Zrenjanina, Kikinde, Novog Bečeja, Kanjiže, Žitišta i Niša) za projekte koji se realizuju na njihovoj teritoriji.

7. UKUPAN BUDŽET PO LOKALNIM SAMOUPRAVAMA

Grad

Iznos (u dinarima)

Novi Sad

9.500.000,00

Pančevo

7.850.000,00

Zrenjanin

6.500.000,00

Kikinda

7.000.000,00

Novi Bečej

2.025.000,00

Kanjiža

3.000.000,00

Žitište

2.500.000,00

Niš

5.000.000,00

8. POTREBNA DOKUMENTA I NAČIN PRIJAVLJIVANJA

Obrazac Prijave za finansiranje projekata

Za učešće na konkursu potrebno je popuniti i dostaviti obrazac Prijave za finansiranje projekata. Isti možete preuzeti sa sajta NIS a.d. Novi Sad (www.nis.rs) i popunjen poslati na mejl adresu Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli .
Komisija zadržava pravo da zahteva dodatnu dokumentaciju.

Napomena: Prijave poslate na bilo koji drugi način (faksom, poštom) ili poslate na drugu adresu neće biti razmatrane.

9. ČLANOVI KOMISIJE

Krajnju selekciju će obaviti članovi Komisije u sledećem sastavu:

Ispred NIS a.d. Novi Sad:

Svetlana Vičerova, direktor Funkcije za odnose sa javnošću i komunikacije NIS a.d. – predsednik Komisije

Jelena Ćeklić, direktor Direkcije za korporativni marketing, Funkcija za odnose sa javnošću i komunikacije NIS a.d. – zamenik predsednika

Branko Radaković, savetnik generalnog direktora NIS a.d. – član

Danijela Tadić, direktor Sektora za odnose sa institucijama u zemlji, Funkcija za razvoj biznisa i spoljne veze – član

Mirjana Pavlović, Ekspert koordinator za upravljanje otpadom, Direkcija za IEB,ZNR i Z – član

Članovi Komisije ispred Gradova i Opština:

Opština Žitište

Dijana Kostić, koordinator kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Opštine – član

Vesna Ćuk, direktor biblioteke „Branko Radičević“ – član.

Ukoliko imate dodatna pitanja, molimo Vas pošaljete ih na e-mail adresu: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli .

 

Institucije Republike Srbije

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Institucije Autonomne pokrajine Vojvodine

Baner
Baner
Baner
Baner

Razno

Baner
Baner

Opština Žitište

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Izaberite jezik

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner