Још чланака...

  1. РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНИМ ПОЗИВИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА - 2019. ГОДИНА
  2. ПОЗИВ ЗА УВОЂЕЊЕ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ - 2019.
  3. ВОДИЧ ЗА ПРЕДУЗЕТНИШТВО
  4. ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ ЖИТИШТЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
  5. РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ -2018
  6. ОДЛУКА О ДОДЕЉИВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА - 2018
  7. САЗИВ ЗА 21. (ДВАДЕСЕТПРВУ) СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ OПШТИНЕ ЖИТИШТЕ, КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ ДАНА 21. ДЕЦЕМБРА 2018. ГОДИНЕ (ПЕТАК)
  8. ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПУТНИХ ТРОШКОВА ЗА АНГАЖОВАНА ЛИЦА НА ПРОГРАМИМА СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА У 2018. ГОДИНИ
  9. КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ЗА 2018. ГОДИНУ
  10. ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ - 2018. Година